İnsan Kaynakları – Ufuk Üniversitesi

Genel Başvuru

Üniversitenizin idari personel kadrosuna başvurmak istiyorum:

  • Mesleğimi icra etmeme engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığım bulunmadığını,
  • Adli sicil kaydımın bulunmadığını,
  • 657 S.K. 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığımı, kamu hizmetinden ihraç edilmediğimi, kamu görevinden çıkarma cezamın bulunmadığını, beyan ve taahhüt ederim.

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesi gereği gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Sadece Engelli Adaylar İçin:
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Son İşyerinizden Başlayınız
Staj Bilgileri